Rots & Water

Het Rots & Water programma is een weerbaarheidstraining (programma) met een meervoudige doelstelling en een breed pedagogisch perspectief. Er wordt met een psycho-fysieke didactiek gewerkt, waarin met behulp van veel fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden aangeleerd worden. De termen rots en water staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit. Deze zijn terug te vinden in de oosterse gevechtskunsten karate en tai-chi. In Rots & Water zitten elementen van deze sporten, waarbij jongeren juist wordt geleerd dat je er in een bedreigende situatie niet meteen op los slaat.

De thema’s zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Hierop voortbouwend is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, integriteit, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) dat met anderen verbindt en richting geeft (solidariteit en spiritualiteit). Het thema solidariteit vervult een belangrijke functie en heeft een direct verband met een zich dan sterker ontwikkelend besef van waarden, normen en omgangsvormen.

Visie / uitgangspunten
Omdat jongens zo energiek en daadkrachtig zijn, en in de regel meer moeite hebben om zich in woorden uit te drukken, is gekozen voor een psycho-fysieke werkwijze. Dit betekent dat vaardigheden op de eerste plaats via fysieke oefeningen worden aangeboden, waarna een transfer wordt gemaakt naar sociale en mentale vaardigheden.

Doel van de methodiek
Het doel van het Rots & Water programma is jongens te leren hun energie op een positieve manier in te zetten en hen zelfrespect en respect voor anderen bijbrengen. Jongens worden ondersteund bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, innerlijke kracht, morele ontwikkeling en richtingsgevoel.

Doelgroepen
Rots & Water is ontwikkeld als een sekse specifiek programma voor jongens binnen de bovenbouw van het basisonderwijs (basisprogramma); binnen het voortgezet onderwijs (basis en vervolgprogramma), jeugdhulpverlening en jeugddetentie.
De ervaring heeft echter geleerd dat meisjes ook veel profijt en plezier beleven aan het programma. Voor meisjes (en ook voor sommige jongens) is een extra bouwsteen aan het programma toegevoegd: leren in actie te komen in een bedreigende of stressvolle situatie. Het programma komt het best tot zijn recht als met afzonderlijke jongens- en meisjesgroepen wordt gewerkt. Vanwege de psycho-fysieke werkwijze is deze methode ook geschikt voor allochtone jongens.