Veiligheid

Door het NOC*NSF is hiervoor een protocol opgesteld hoe we dit binnen de richtlijnen van het kabinet en het RIVM veilig kunen doen. Sportschool Milder houdt zich strikt aan dit protocol. We vragen onze sporters en hun ouders dit protocol goed door te lezen (www.nocnsf.nl/sportprotocol).

De volgende regels worden bij Sportschool Milder tijdens de periode dat dit protocol geldt, gehanteerd:

 • Blijf thuis bij (milde) symptomen v.w.b.: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis (tot 14 dagen na het laatste contact) als iemand in jouw gezin positief getest is op het coronavirus.
 • Ga voordat je van huis gaat thuis naar het toilet.
 • Was thuis je handen met water en zeep voor en na de les.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de les en wacht voor aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Volg de aanwijzingen van het medewerkers van Sportschool Milder nauwgezet op.
 • Ouders halen kinderen direct na de training op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Sporters die zelfstandig komen, verlaten direct na de les de locatie.
 • Ouders houden 1,5 meter afstand van anderen bij het halen en brengen van hun kind(eren).
 • Voor sporters geldt dat zij altijd (voor en na de les) 1,5 meter afstand houden van andere sporters en de docent / trainer.
 • Voor de judoka’s, karateka’s en jiu-jitsuka’s: Kom in  eigen pak naar de training.
 • Neem een eigen bidon mee gevuld met water.